صفحه اول  | ورود اعضا  | ورود امن   | ثبت نام  

راهنمای سایت (چگونه خرید کنیم؟) |  تماس

Essential For Every Home

 
      www.efeh.com  
 
کتاب   آرایشی و بهداشتی   دیجیتال   CD - DVD   اسباب بازی   پوشاک   جواهرآلات   تزئینات
 
 
 

همه محصولات  فقط غرفه فعلی همه محصولات این غرفه   

 
 
 
 
 

 آسیب شناسی روانی 2

 

 

روانشناسی    روانشناسی عمومی  

 
 
 
آسیب شناسی روانی 2 -
مشاهده عکس بزرگتر

    
   
  انتشارات بعثت  
 

محصول كشور : ایران 

 

 
 

آسیب شناسی روانی 2 - an Outline of Psychopathology 

(متاسفانه در حال حاضر امكان سفارش اين كالا به دليل اتمام موجودي وجود ندارد.)


مشاهده فهرست مطالب این کتاب

فصل اول

- اسکیزوفرنی

- واقعیت یا خیال

- موضوعهایی که باید بیاموزید

- تاریخچه و مفهوم اسکیزوفرنی

- نظریه ایوجن بلولر

- نظریه کورت اشنایدر

- کاربردهای تشخیصی معاصر

- شیوع اسکیزوفرنی

- سایکوزهای کوتاه مدت

- اختلال اسکیزوفرنی شکل

- اختلالات طیف یا گستره اسکیزوفرنی

- نشانههای اسکیزوفرنی

- اختلالات فکری و گفتاری

- هذیانها

- انتشار فکر ,تزریق فکر, تخلیه فکر

- ازهم گسستگی تداعیها

- اختلالات تکلمی

- فقر محتوا

- واژهتراشی

- کلمات متشابهالصوت

- سالاد کلمات

- اختلال در ادراک

- از هم پاشیدگی دقت انتخابی

- توهمها

- اختلال در خلقو خو

- اختلال رفتار حرکتی

- کنارهگیری اجتماعی

- آشفتگی در احساس خویشتن و فقدان اراده

- دورههای اسکیزوفرنی

- مرحلهی پیش نشانهای

- مرحله فعال

- مرحله بافیمانده

- ابعاد اسکیزوفرنی

- بعد فرآیندی - واکنشی

- بعد علایم مثبت- منفی

- بعد پارانوئید- غیر پارانوئید

- انواع فرعی اسکیزوفرنی

- اسکیزوفرنی نامنظم

- اسکیزوفرنی نامنظم

- اسکیزوفرنی کاتاتونیائی

- اسکیزوفرنی پارانوئید

- سایکوز واکنشی مختصر و اختلال اسکیزوفرنی شکل

- اختلالات هذیانی

فصل دوم

- نظریهها , تحقیقها و درمانهای اسکیزوفرنی

- علل ایجاد کننده اسکیزوفرنی

- رویکرد زیستشناختی

- عوامل ژنتیک

- بررسیهای خانوادگی

- نظریه تکژنی

- نظریه چندژنی

- ناهمگونی ژنی

- مطالعات به همشگمان

- مطالعات مربوط به فرزند خواندگی

- نظریههای زیستی - شیمیایی

- فرضیه دوپامین

- نابهنجاریهای ساختمانی مغز

- مطالعات روانی - فیزیولوژیائی

- رویکرد یادگیری

- اقتصاد ژتونی

- آموزش مهارتهای اجتماعی

- رویکرد روانپویایی

- عاطفه خانوادگی منفی

- روابط خانوادگی مختل

- حوادث خانوادگی فشارزای روانی

- رویکرد شناختی

- الگوهای تفکر مختل

- رویکرد اصالت وجودی - انسانگرایی

- رویکرد اجتماعی

- رویکرد تعاملی

- شیوههای مختلف درمان اسکیزوفرنی

- درمانگریهای زیستشناختی

- درمانگریهای روان پویایی

- درمانگریهای رفتاری

- درمانگریهای شناختی

- درمانگریهای انسانگرائی-اصالت وجودی

فصل سوم

- روان آشفتگی،زوال عقل،یادزدودگی و سایر اختلالهای شناختی

- حقیقت یا افسانه

- اختلالهای شناختی با خاستگاههای عضوی

- طبقه بندی

- مشکلات تشخیصی

- روان آشفتگی

- روان آشفتگی ناشی از مواد

- زوال عقلها

- زوال عقل انحطاطی اولیه

- بیماری آلزایمر

- بیماری پیک

- زوال عقل چند انفارکتوسی

- سندرمهای شناختی

- سندرم یادزدودگی روانزاد

- سندرم هذیانی عضوی

- سندرم توهم عضوی

- سندرم عاطفی عضوی

- سندرم شخصیت عضوی

فصل چهارم

- اختلالهای شناختی با علتهای مغزی گوناگون

- اختلال ژنتیکی

- بیماری هانتینگتون

- بیماری پارکینسون

- فلج عمومی

- سندرم کورساکوف و پلاگرا

- جراحتها و تومورهای مغزی

- اختلالات چند علیتی

- حمله ی صرع بزرگ و حمله صرع کوچک

- صرع روانی-حرکتی

- عوامل روانشناختی صرع

- درمان صرع

- انسداد خون رسانی

- رویدادهای مغزی عروقی

- رویکرد وحدت یافته نسبت به اختلالهای مغزی

- تغییرات شخصیتی و شناختی

- حمله های افسردگی

- موارد تازه ای از اسکیزوفرنی

- تفکر پارانوئیدی

- خود بیمارانگاری

فصل پنجم

- اختلالات مربوط به سوء استفاده از مواد

- اختلالات مربوط به مواد

- سوء مصرف،وابستگی،ترک و مسمومیت

وابستگی به مواد

- وابستگی روانشناختی در برابر وابستگی فیزیولوژیانی

- چشم اندازهای چندگانه ی فرهنگی

- سوء مصرف الکل و اقلیتهای نژادی

- داروهای راه گشا

- کند کننده ها

- الکل

- الکلیسم:بیماری،نقص اخلاقی یا الگوی رفتاری؟

- تاثیرات روان شناختی الکل

- مسکنها و داروهای ضد اضطراب

- افیونها

- مورفین

- هروئین

- تحریک زاها

- آمفتامینها

- کافئین و نیکوتین

- کوکائین و کراک

- توهم زاها

- ماری جوانا

- LSD

- سبب شناسی اختلالات سوء استفاده از دارو

- درمان اختلالات سوء استفاده از دارو

- درمان اعتیاد به هروئین با متادون

- درمان سایر اختلالات سوء استفاده از دارو

- روش ترک سیگار

فصل ششم

- اختلالهای هویت جنسی-انحرافهای جنسی

- اختلالهای هویت جنسی

- تغییر جنسیت گرائی

- اختلال هویت جنسی کودکی

- درمان اختلالهای هویت جنسی

- بازسازی جنسی به وسیله ی جراحی

- انحرافهای جنسی

- شی گرایی

- شی گرایی به صورت پوشیدن لباس جنس مخالف

- زنا با محارم

- بچه گرائی جنسی

- تماشای بدن یا اعمال جنسی گرایی

- آلت نمائی

- سادیسم و مازوخیسم جنسی

- انحرافهای جنسی که به صورت معین مشخص نشده اند

- درمان انحرافهای جنسی

فصل هفتم

- بدکارکردهای جنسی

- اختلالهای جنسی و چرخه ی پاسخ جنسی انسان

- بدکارکردهای جنسی:توصیفها و سبب شناسی

- اختلالهای میل جنسی

- اختلالهای انگیختگی جنسی

- اختلالهای اوج لذت جنسی

- اختلالهای درد جنسی

- نظریه های کلی بدکارکردهای جنسی

- سایر دیدگاههای معاصر

- درمان بدکارکردهای جنسی

- آموزش جنسی

- کاهش اضطراب

- تغییر افکار و نگرشها

- درمان زوجین

- فنون روان پویائی

- روشهای بدنی و پزشکی

- درمان کم میلی جنسی-یک رویکرد وحدت یافته

- ایدز:مبارزه ای در علوم رفتاری

- وسعت مسئله

- توصیف بیماری

- گسترش بیماری

- پیشگیری

- درمان بیماران دارای HIV مثبت و مبتلا به ایدز

- ایدز و خط مشی عمومی

فصل هشتم

- روشهای درمانگری و معالجه

- واقعیت یا خیال

- روان درمانگری

- مفهوم و تعریف روان درمانگری

- شکلهای روان درمانگری

- تحلیل روانی و درمانگری روان پویائی

- نظریه تحلیل روانی

- درمانگریهای شناختی

- درمانگریهای انسانگرائی و اصالت وجودی

- درمانگری درمانجومداری

- درمانگری اصالت وجودی

- گشتالت درمانگری

فصل نهم

- درمانگریهای رفتری و رفتاری شناختی

- روشهای کاهش اضطراب

- آموختن آرامش عضلانی

- حساسیت زدائی منظم

- هیپنوتیزم

- مواجهه کردن و غرقه سازی

- سرمشق گیری

- اصلاح رفتار

- درمانگری گروهی

- نمایشگری روانی

- خانواده درمانگری

- گروه درمانگری رفتاری

فصل دهم

- تحقیق و پژوهش درباره ی درمانگریهای روان شناختی

- پژوهش درباره ی انواع درمانگریهای روان شناختی

- ملاحظات روش شناختی

- مطالعات پیامدی

- پژوهش تک آزمودنی

- نمونه بالینی پژوهش تک آزمودنی

- مقایسه انواع درمانگریها

- درمان گر و جریان درمانگری

فصل یازدهم

- درمانگریهای زیست شناختی

- تشنج درمانگری الکتریکی

- دارو درمانگری

- نقش پژوهش در پدید آئی داروها

- بستری شدن در بیمارستان


در این کتاب آخرین و علمیترین طبقهبندیهای اختلالات روانی یعنی
DSM III-R ، DSM III و DSM IV ارائه شده است. بر این اساس نشانههای مرضی، آسببشناسی و درمان اختلالاتی از قبیل اضطراب، فوبی، وسواس، خودبیمارانگاری، فشار خون، سردردهای میگرنی، بیماری کرونری قلب، اختلالات پوستی، اختلالهای دستگاه تنفسی و آسم، سرطان، فربهی، بیخوابی، افسردگی و خودکشی در این جلد و اختلالات شدیدتر روانی مانند اسکیزوفرنی، اختلالات روانی - مغزی، اختلالات سالخوردگی و کهولت، اعتیاد و به ویژه بررسی عمیقتر و گستردهتر درمانگریهای روانی در جلد 2 مورد بررسی قرار گرفته است.


تعداد صفحه: 447   نوبت چاپ: 4    
قطع: وزیری نویسنده: حسین آزاد
 

ورود اعضا (اعضایی که دارای رمز هستند)

پست الکترونیک

رمز
   

ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام کنید  (چرا ثبت نام کنیم؟)

رمز خود را فراموش کرده اید؟ دریافت رمز

 

 

ورود مشتریان سابق (که هنوز رمز دریافت نکرده اند)

اگر قبلاً بدون دریافت ثبت نام و فقط با وارد نمودن email، خرید کرده اید، email خود را وارد کنید :

 

 

 خرید تلفنی این محصول

 

 

 

 


 

  كساني كه كالاي مورد مشاهده شما را از اين فروشگاه خريداري كرده اند‏، اين محصولات را نيز سفارش داده اند.
پدر پولدار , پدر بی پول

پدر پولدار , پدر بی پول

قيمت فروش : 125,000 ريال

 
مجموعه آموزش زبان روسی

مجموعه آموزش زبان روسی

قيمت فروش : 65,000 ريال

 
فرزند پنجم

فرزند پنجم

قيمت فروش : 35,000 ريال

 
زمانی که یک اثر هنری بودم

زمانی که یک اثر هنری بودم

قيمت فروش : 45,000 ريال

 
روش های آماری در علوم رفتاری

روش های آماری در علوم رفتاری

قيمت فروش : 65,000 ريال

 
رنگ موی کرامر کالر - شماره 5.2

رنگ موی کرامر کالر - شماره 5.2

قيمت فروش : 145,000 ريال

 
 

 
   
   

 

فروشگاه الکترونیک ایفه - تلفن :   22890600 - 021  (5 خط)     |     22856300 - 021     پست الکترونیک :   info@efeh.com   نمایشگاه

 

3884