صفحه اول  | ورود اعضا  | ورود امن   | ثبت نام  

راهنمای سایت (چگونه خرید کنیم؟) |  تماس

Essential For Every Home

 
      www.efeh.com  
 
کتاب   آرایشی و بهداشتی   دیجیتال   CD - DVD   اسباب بازی   پوشاک   جواهرآلات   تزئینات
 
 
 

همه محصولات  فقط غرفه فعلی همه محصولات این غرفه   

 
 
 
 
 

 قانون مجازات اسلامی- بخش دیات (جلد اول)

 

 

حقوق و قوانین    حقوقی  

 
 
 
قانون مجازات اسلامی- بخش دیات (جلد اول) -
مشاهده عکس بزرگتر

    
   
  انتشارات ققنوس  
 

محصول كشور : ایران 

 

 
 

قانون مجازات اسلامی- بخش دیات (جلد اول)   

قيمت فروش : 65,000ريال 


مشاهده فهرست مطالب این کتاب

- ماده 294

- نکات قابل استنباط از تعریف دیه

- معنای لغوی دیه

- دیه در قرآن

- تعریف دیه از دیدگاه فقهای اهل سنت

- تعریف دیه ازدیدگاه فقهای شیعه

- مجازات بودن دیه

- خسارت بودن دیه

- مجازات و خسارت بودن دیه

- تفکیک در ماهیت دیه

- نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه

- تفاوت دیه و بیمه عمر

- تاریخچه دیه

- حکن به پرداخت دیه مستلزم درخواست مجنی علیه یا اولیای دم است

- غیر قابل گذشت بودن جرایم مستوجب دیه

- ماده 295

- شمول اینماده نسبت به ارش

- ملاک تشخیص عمده شبه عمد و خطای محض در روایات

- ملاک تشخیص عمده شبه عمد و خطای محض از دیدگاه فقها

- ملاک تشخیص عمده شبه عمد و خطای محض از دیدگاه حقوقدانان

- تقسیم بندی های قتل

- توضیح بند ج ماده 295

- معنای جانی

- توضیحی پیرامون قتل خطای محض

- ترک فعل در قتل غیر عمدی

- ایراد به تبصره دوم ماده 295

- رویه قضایی

- عدول از شکایت و معرفی متهم جدید

- مجازات جرایم غیر عمدی

- ماده 296

- ایراد به ماده 296

- توضیحی پیرامون ماده 296

- رویه قضایی

- باب دوم – مقدار دیه قتل نفس

- ماده 297

- اصیل بودن یا نبودن موارد دیه

- موضوعیت نداشتن موارد دیه

- خسارت مازاد بر دیه

- اثبات خسارت مازاد بر دیه

- شتر

- گاو و گوسفند

- حله یمنی

- دینار

- درهم

- دیه قتل مسلمان

- کسر هزینه های درمان از دیه

- رجوع از دیه انتخاب شده

- رویه قضایی

- تعذر

- طول درمان

- تظریه های مشورتی برای اجرای حکم دیه

- رای وحدت رویه

- دیه قتل ناشی از حوادث هوایی

- نحوه انتخاب دیه از سوی جانی

- اشکال تغییر جانی در انتخاب دیه

- ماده 298

- الفاظ مربوط به شتر

- حق یا تکلیف بودن قصاص

- رضایت قاتل برای دیه به جای قصاص

- وجوب یا عدم وجوب قبول قاتل برای پرداخت دیه

- ماده 299

- روایات مربوطه

- تغلیظ دیه نسبت به قتل خطای محض

- تغلیظ در دیه مورد مصالحه

- تغلیظ دیه نسبت به سایر مکان ها و زمانهای شریف

- وقوع صدمه و فوت در یک ماه

- صلاحیت محلی در مورد جرم واقع شده در مکه

- ماهیت دیه اضافی

- تشدید مضاعف دیه

- رابطه خویشاندی قاتل و مقتول

- وجوب کفاره

- تغلیظ نسبت به دیه اعضا

- فلسفه تغلیظ دیه

- رویه قضایی

- ماده 300

- روایات مربوط به این ماده

- علت تفاوت دیه زن و مرد

- رویه قضایی

- طرح یک ایراد

- ماده 301

- روایات مربوط به این ماده

- علت تفاوت دیه

- موارد تصنیف دیه زن

- رویه قضایی

- باب سوم- مهلت پرداخت دیه

- ماده 302

- روایات مربوطه به این ماده

- قتل جنین

- زمان پرداخت دیه قتل عمد

- زمان پرداخت دیه قتل خطا

- زمان پرداخت دیه قتل شبه عمد

- ملاک قیمت گذاری دیه

- رویه قضایی

- ماده 303

- اختصاص این ماده به قتل شبیه عمد

- رویه قضایی

- عدم تسری این ماده به ضرب و جرح غیر عمدی

- دادخواست اعسار از پرداخت دیه

- باب چهارم- مسئول پرداخت دیه

- ماده 304

- مبنای فقهی این ماده

- مسئولیت شرککا در ایراد ضرب و جرح

- رای فقهای اهل سنت

- رویه قضایی

- مسئولیت بیمه گر

- ماده 305

- روایات مربوط به این ماده

- تعریف عاقله

- عاقله در زمان کنونی

- دلایل مشروعیت عاقله

- دلایل عدم مشروعیت عاقله

- رفع تعارض صدرو ذیل ماده

- رویه قضایی

- ماده 306

- روایات مربوط به این ماده

- مسئولیت عاقله در مورد جراحت ها

- خطایی بودن عمد کودک و دیوانه

- دیه قابل تجدید نظر

- ماده 307

- روایات مربوط به این ماده

- عاقله از دیدگاه فقهای مسلمان

- عصبه

- شمول عاقله نسبته به پسر و پدر

- مسئولیت اشخاص ثالث

- نحوه توزیع دیه میان عاقله

- ماده 308

- مبنای فقهی این ماده

- معسر

- مسئولیت اهل دیوان و همشهریان

- ماده 309

مبنای فقهی این ماده

- ثبوت قتل با چند دلیل

- دیه مصالحه شده

- دادرسی جرم موضوع این ماده

- رویه قضایی

- ماده 310

- مبنای فقهی این ماده

- نحوه مسئولیت عاقله

- ماده 311

- توضیح ابهام های ماده

- مسئولیت عاقله نسبت به ارش

- ماده 312

- مبنای فقهی این ماده

- مسئولیت عاقله وضعی است یا تکلیفی؟

- مراجعه عاقله به جانی

- اجرای حکم دیه نسبت به عاقله

- فوت عاقله دیه نسبت به عاقله

- فوت عاقله قبل از پرداخت دیه

- اختلاف فقها در مورد این ماده

- نحوه اثبات ناتوانی عاقله از پرداخت دیه

- روایات مربوط به این ماده

- مسئولیت خویشاوندان

- مسئولیت بیت المال در صورت فوت جانی

- نحوه توزیع دیه و منظور از بستگان

- موارد پرداخت دیه از بیت المال

- دادرسی مربوط به پرداخت دیه از بیت المال

- پرداخت دیه جراحت از بیت المال

- ماده 314

- میزان مسئولیت عاقله

- دادرسی عاقله

- نظریه های مشورتی

- دفاعیات عاقله

- ممنوعیت بازداشت عاقله

- رویه قضایی

- ماده 315

- علم اجمالی و مراد از قتل

- شرایط و مقررات ماده

- پیشینه این ماده در قوانین کیفری

- مبنای فقهی این ماده

- رویه قضایی

باب پنجم – موجبات ضمان

- ماده 316

- مفهوم جنایت

- ایرادهای وارد بر تقسیم بندی کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی

- قاعده اتلاف

- اجتماع اسباب – علت

- مباشرت و سبب عمدی و غیر عمدی

- ضمان قهری

- ماده 317

- مفهوم مباشرت

- تقصیر مرتکب

- عدوان

- ماده 318

- معنای علت – شرط و سبب

- تارخچه سبب

- تقصیر مرتکب

- انواع سبب

- ماده 319

- تفصیل های مربوط به این ماده

- عمد و شبه عمد

- تسبیب در معالجه پزشک

- مسئولیت غیر پزشک و پزشک غیر متخصص

- منظور از خسارت مالی

- عنصر مادی

- ماده 320

- ماده 321

- ماده 322

- مستند شرعی این ماده

- دیدگاه های فقهی

- اسقاط مالم یجب

- تحصیل برائت از ولی

- قاعده احسان

- سایر مقررات مربوط به تحصیل برائت یا اذن

- نحوه اخذ رضایت و برائت

- رویه قضایی

- ماده 323

- دیدگاه های فقهی

- رابطه این ماده و ماده 225 قانون مجازات اسلامی

- ارتکاب جرم در حالت بیهوشیف هیپنوتیزم و مستی

- ارتکاب قتل کودک توسط دایه در حال خواب

- علت سلب مسئولیت شخص خواب

- عنصرمادی

- ماده 324

- مستند شرعی این ماده

- توضیح ماده

- رویه قضایی

- ماده 325

- مستند شرعی

- خطای محض

- لزوم تفصیل

- ماده 326

- نظریه های فقهی

- ماده 327

- مستند شرعی

- شرح ذیل ماده

- ماده 328

- مستند شرعی

- رویه قضایی

- ماده 329

- ماده 330

- ماده 331

- مستند شرعی

- توضیح ماده

- رویه قضایی

ماده 332

- امر آمر قانونی

- رابطه این ماده و مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی

- رویه قضایی

- رابطه این ماده و قانون به کارگیری سلاح

- ماده 333

- نوع جرم در حوادث رانندگی

- توضیح ماده

- رای وحدت رویه

- باب ششم- اشتراک درجنایت

- ماده 334

- توضیح ماده

- میزان مسئولیت

- منظور از تصادم

- نظریه مخالف

- ماده 335

توضیح ماده

- رویه قضایی

- ماده 336

- رابطه این ماده و قانون بیمه اجباری

- جمع میان قوانین مربوطه

- رابطه این ماده و ماده 335 قانون مدنی

- ماده 337

- مقصر نبودن رانندگان

- نظریه های فقهی

- ماده 338

- مستند شرعی

- نظریه این ادریس

- نحوه دعوت کردن

- نظریه های فقهی

- رویه قضایی

- ماده 339

- مستند شرعی

- نظریه های فقهی

- با ب هفتم- تسبیب در جنایت

- ماده 340

- دو استثناء بر این ماده

- نحوه اذن

- طرح یک ایراد

- ماده 341

- دلایل حکم

- نظریه های مخالف

- توضیح چند مطلب

- احداث مسجد در معبر

- ماده 342

- توضیح ماده

- سوءاستفاده از حق

- ماده 343

- صورت های حادثه

- کلامی از صاحب جواهر الکلام

- شرط تاثیر عوامل طبیعی

- ماده 344

- ماده 345

- ماده 346

- ماده 347

- ماده 348

- افراد مسئول

- نظرات مخالف

- عنصر مادی

- ماده 349

- ماده 350

- دیدگاههای فقهی

- مسئولیت شهرداری

- رابطه این ماده و ماده 333 قانون مدنی

- ماده 351

- ماده 352

- ماده 353

- نظریات فقهی

- عنصرمادی

- ماده 354

- رابطه این ماده و دو ماده قبل

- عنصرمادی

- ماده 355

- علت مسئولیت و عدم مسئولیت

- تاثیر انگیزه در مسئولیت

- ماده 356

- شکل های مختلف وقوع جرم

- عنصرمادی

- ارتکاب عمدی قتل

- ماده 357

- مستند شرعی

- رویه قضایی

- عنصرمادی

- ماده 358

- ماده 359

- ماده 360

- ماده 361

- مستند شرعی

- نظریه های فقهی

- عنصر مادی

- دیگر نظریه ها

- ماده 362

- باب هشتم- اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

- ماده 363

- دلایل حکم این ماده

- تذکر دو ملاحظه

- تساوی مباشرو سبب

- مصادیق قوی تر بودن سبب از مباشر

- رابطه قانون مجازات اسلامی و مقررات مشابه

- رویه قضایی

ماده 364

- نظریه های مختلف

- تذکر چند ملاحظه

- رویه قضای

- ماده 365

- رابطه این ماده و ماده 364

- سبب و علت

- مسئولیت تضامنی

- ماده 366

- محدوده این قانون

- شرکت و معاونت د رجرایم غیر عمدی

- میزان مسئولیت سببهای مشترک


متاسفانه به رغم این که نهاد دیه از تاریخ 1361/9/24 با تصویب قانون دیات به طور رسمی وارد حقوق کیفری ایران شده و با وجود این که منابع اصلی آن در دسترس است، هنوز زوایای مختلف آن بر عموم پوشیده مانده و تحقیق کامل به زبان مادری که بتواند مورد استفاده نیازمندان قرار گیرد به عمل نیامده است. هنوز فلسفه بسیاری از احکام مربوط به دیه در هاله ای از ابهام قرار دارد و پاسخ قانع کننده ای برای پرسش های جای گرفته در ذهن اندیشمندان ارائه نشده است.

کتاب قانون مجازات اسلامی ، به صورت شرح موارد، تحریر یافته است اما در این جا برخلاف کتب پیشین به تفصیل و تشریح مطالب پرداخته و مستندات شرعی نیز در حد نیاز بیان شده است تا خواننده را از مراجعه به منابع شرعی بی نیاز سازد، زمینه های فقهی آن بیان شود و تا آنجا که ممکن است برای مشکلات اجرایی و عملی دادگاه ها، راه حلی ارائه شود.


تعداد صفحه: 472   نوبت چاپ: 4    
قطع: وزیری نویسنده: عباس زراعت
 

ورود اعضا (اعضایی که دارای رمز هستند)

پست الکترونیک

رمز
   

ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام کنید  (چرا ثبت نام کنیم؟)

رمز خود را فراموش کرده اید؟ دریافت رمز

 

 

ورود مشتریان سابق (که هنوز رمز دریافت نکرده اند)

اگر قبلاً بدون دریافت ثبت نام و فقط با وارد نمودن email، خرید کرده اید، email خود را وارد کنید :

 

 

 خرید تلفنی این محصول

 

 

 


 

 
قرارهای منتهی به بازداشت متهم

قرارهای منتهی به بازداشت متهم

قيمت فروش: 45,000 ريال

 
قانون مجازات اسلامی- بخش دیات (جلد دوم)

قانون مجازات اسلامی- بخش دیات (جلد دوم)

قيمت فروش: 65,000 ريال

 
 

 


 

  كساني كه كالاي مورد مشاهده شما را از اين فروشگاه خريداري كرده اند‏، اين محصولات را نيز سفارش داده اند.
قرارهای منتهی به بازداشت متهم

قرارهای منتهی به بازداشت متهم

قيمت فروش : 45,000 ريال

 
قانون آئین دادرسی کیفری در آئینه آراقضایی و نظریات مشورتی

قانون آئین دادرسی کیفری در آئینه آراقضایی و نظریات مشورتی

قيمت فروش : 35,000 ريال

 
حقوق جزای اختصاصی (1)

حقوق جزای اختصاصی (1)

قيمت فروش : 46,000 ريال

 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قيمت فروش : 30,000 ريال

 
قانون مجازات اسلامی- بخش دیات (جلد دوم)

قانون مجازات اسلامی- بخش دیات (جلد دوم)

قيمت فروش : 65,000 ريال

 
حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست

قيمت فروش : 74,000 ريال

 
آیین دادرسی کیفری- جلد دوم

آیین دادرسی کیفری- جلد دوم

قيمت فروش : 39,000 ريال

 
 

 
   
   

 

فروشگاه الکترونیک ایفه - تلفن :   22890600 - 021  (5 خط)     |     22856300 - 021     پست الکترونیک :   info@efeh.com   نمایشگاه

 

8393