صفحه اول  | ورود اعضا  | ورود امن   | ثبت نام  

راهنمای سایت (چگونه خرید کنیم؟) |  تماس

Essential For Every Home

 
      www.efeh.com  
 
کتاب   آرایشی و بهداشتی   دیجیتال   CD - DVD   اسباب بازی   پوشاک   جواهرآلات   تزئینات
 
 
 

همه محصولات  فقط غرفه فعلی همه محصولات این غرفه   

 
 
 
 
 

 کار آفرینی

 

 

مدیریت    

 
 
 
کار آفرینی -
مشاهده عکس بزرگتر

    
   
  انتشارات دردانش بهمن  
 

محصول كشور : ایران 

 

 
 

کار آفرینی   

قيمت فروش : 79,000ريال 


مشاهده فهرست مطالب این کتاب

بخش اول- کلیات و مفاهیم

فصل 1- کارآفرینی

کارآفرینی چیست

تعریف کارآفرین

تفاوت کار آفرنی با مدیر و تکنسین

انواع کارآفرنی

دیدگاه های مختلف نسبت به کارآفرینی

رویکرد ویژگی ها

ویژگی های شخصیتی

رویکرد رفتاری

ویژگی های جمعیت شناختی

مدل های رفتاری کار آفرینی

مدل فرای

مدل گارتنز

مدل یکپانوآوری و خلاقیت

نوآوری

مفهوم نوآوری

انواع و سطوح نوآوری

موانع نوآوری

خلاقیت

تعریف خلاقیت

نظریه های خلاقیت

فرایند خلاقیت

تفکر خلاق

موانع خلاقیت

تکنیک های خلاقیت

تکنیک توفان فکری

قوانین توفان فکری

جلسه توفان فکری

تکنیک شش کلاه فکری

تکنیک درهم شکستن مفروضات

تکنیک گروه اسمی

تکنیک سینکتیکس

تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

تکنیک اسکمپر

تکنیک دلفی

تکنیک استخوان ماهی

تریز

پایه و اساس تریز

ابزارهای اصلی تریز

40 اصل تریز

فصل 3- ریسک

تعریف ریسک

تعبیر ریسک به عنوان معیار تصمیم گیری

واکنش نسبت به ریسک

ریسک و بازده

ریسک کارآفرین

بخش دوم – آمادگی و ایجاد یک کسب و کار

فصل 4- ایده پردازی

ایجاد ایده

معیارهای انتخاب ایده

روش های ایجاد ایده

جستجو برای یافتن نیاز و شیوه های علمی آن

غربال کردن ایده ها

فصل 5- بررسی بازار

تحقیقات بازاریابی

تعیین اهداف مطالعه بازار

فریند مطالعه بازار

تعریف منطقه محصول – بازار

بررسی اطلاعات موجود

طراحی ابزار و جمع آوری اطلاعات اولیه

نمونه گیری

جمع آوری داده های اولیه

تعیین روش پیش بینی تقاضا

روش های کیفی

روش های کمی

تخمین اندازه بازار و سهم طرح در بازار

برنامه فروش

برنامه ی بازاریابی

برنامه ی تبلیغات

برنامه ی هزینه هایفروش

تدوین گزارش مطالعه بازار

فصل 6- بررسی فنی- مهندسی

اهداف بررسی فنی – مهندسی

پیش نیازهای اطلاعاتی لازم برای مطالعه فنی

فرایند مطالعه فنی – مهندسی

بررسی و انتخاب تکنولوژی مناسب

تعیین برنامه تولید

شرح فرایند تولید

بررسی و انتخاب ماشین آلات

تعیین تعداد ماشین آلات مورد نظر

تعیین ظرفیت طرح

انواع ظرفیت

انتخاب ماشین آلات

بررسی و انتخاب روش و تجهیزات حمل و نقل داخلی

برآورد موجودی ها

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

برآورد خزینه های کارکنان

برآورد فضاهای مورد نیاز

تهیه طرح مقدماتی جانمایی

تعیین ساختمان های مورد نیاز و انتخاب مکان

برآورد نیازهای تاسیساتی

تهیه برنامه ساخت

برآورد میزان هزینه های ثابت سرمایه گذاری

برآورد هزینه های تولید و ساخت

برآورد هزینه های راه اندازی

برآورد هزینه های اداری و امور عمومی

فصل 7- بررسی مالی

اهداف بررسی های مالی

فرایند مطالعه مالی

برآورد صورت حساب های مالی

برآورد مجموع درآمدها

برآورد نیازهای مالی و راه های تامین آن

سرمایه ثابت طرح

سرمایه در گردش

تامین مالی طرح

پیش بینی صورت حساب سود و زیان

پیش بینی صورت منابع و مصارف وجوه نقدی

پیش بینی ترازنامه

ارزیابی عملکرد مالی طرح

تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری

تحلیل مالی طرح در شرایط عملیاتی

انواع نسبت هاب مالی

ارزیابی پیامدهای تغییر در شرایط عملیاتی طرح

تحلیل حساسیت

تحلیل نقطه ی سربه سر

تحلیل ریسک

فصل 8- تدوین طرح کسب و کار

دام هایی که باید از آنها پرهیز کرد

اجزای یک طرح کسب و کار

معرفی

خلاصه ی اجرایی

توصیف شرکت

بازاریابی

تولید و عملیات

مدیریت

مالی

تحلیل ریسک

برنامه زمان بندی

پیوست ها

فصل 9- ساختارهای قانونی یک کسب و کار

انواع کسب و کار

قوانین و مقررات ثبت شرکت ها

ثبت اختراع

بخش سوم – پایش و رشد یک کسب و کار

فصل 10- مراحل رشد یک شرکت

مراحل رشد یک سازمان

ایجاد

طفولیت

رشد سریع

بلوغ

تکامل

فصل 11- مدیریت استراتژیک

مفهوم مدیریت استراتژیک

مفهوم مدیریت استراتژیک

آیا استراتژی لازم است

مراحل مدیریت استراتژیک

الگوی مدیریت استراتژیک

تدوین استراتژی

تعیین ماموریت

بررسی عوامل خارجی

بررسی محیط کاری

بررسی محیط اجتماعی

تشخیص عوامل استراتژیک خارجی

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

ماتریس بررسی رقابت

بررسی عوامل داخلی

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی سازمان

هدف های بلند مدت

تدوین ، ارزیابی و انتخاب استراتژی

انواع استراتژی ها

استراتژی های عمومی مایکل پورتر

ارزیابی و انتخاب استراتژی ها

ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف

ماتریس موقعیت و اقدام استراتژیک

ماتریس گروه مشاوران بستن

ماتریس داخلی و خارجی

ماتریس استراتژی اصلی

اجرای استراتژی

هدف های سالانه

سیاست ها

تخصیص منابع

ارزیابی استراتژی

چارچوبی برای ارزیابی استراتژی

فصل 12- مدیریت یک کسب و کار

انواع مدیریت

نقش های مدیریت

جایگاه نقش های مدیریت در مراحل رشد شرکت

مدیریت کسب و کار

حوزه مدیریت

وظایف مدیریت

برنامه ریزی

فنون برنامه ریزی

نمودار گانت

برنامه ریزی به روش مسیر بحرانی

روش ارزیابی و تجدید نظر در برنامه ها

سازماندهی

ساختار سازمانی

انواع ساختارهای سازمانی

تحول در روش های سازماندهی و تنظیم ساختار

هدایت

رهبری

انگیزش

ارتباطات

کنترل

انواع کنترل

مدیریت در عمل

حوزه ی بازاریابی

آمیخته بازاریابی

محصول

تصمیم گیری در مورد صفات محصول

دوره عمر محصول

قیمت

فرایند قیمت گذاری

تحلیل وضعیت بازار

شناسایی

تعیین

تحلیل

تعدیل توزیع

کانال های توزیع

ترفیع

روش های ترفیع

تبلیغات

پیشبرد فروش

فروشندگی شخصی

روابط عمومی

مدیریت در عمل

حوزه ی مالی/ حسابداری

حسابداری مالی

اصول پذیرفته شده حسابداری

فروض حسابداری

اصول حسابداری

تحلیل و تفسیر صورت های مالی

حسابداری مدیریت

طبقه بندی هزینه ها

تصمیم گیری کوتاه مدت

مدیریت مالی

تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ها

تصمیم گیری در مورد تامین مالی

تصمیم گیری در مورد تقسیم سود

مدیریت در عمل (مالی / حسابداری)

حوزه ی تولید / عملیات

فریند

اهداف استقرار

انواع روش های نحوه ی استقرار

ظرفیت

استراتژی های ظرفیت در میان مدت

برنامه زمان بندی تولید

موجودی ها

نوع تقاضا

مدیریت مواد

سیستم کنترل موجودی

برنامه ریزی مواد

نیروی کار

کیفیت

متغیرهای تصمیم در سیستم کنترل کیفیت

تعریف مشتریان از کیفیت

کیفیت وظیفه مدیریت است

حوزه ی سیستم اطلاعات

حوزه ی تحقیق و توسعه

نسل های تحقیق و توسعه

سیستم اطلاعاتی مدیریت و تصمیم گیری

توسعه سیستم های اطلاعاتی


* مفاهیم و کلیات*
* آمادگی و ایجاد یک کسب و کار*
* پایش و رشد یک کسب و کار *

نقش و اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط بنابه نظر بسیاری از محققین عبارتست از:

اشتغال زایی
انعطاف پذیری
ظرفیت نوآوری
سودآوری بالاتر
یهره وری و ایجاد ارزش افزوده بالا

بطور کلی شرایط متغیر کنونی ، انعطاف پذیری را اصلی ترین عامل برای بهره گیری از شرایط متغیر می داند و صنایع و شرکت ها با روش های قدیمی نمی توانند از این شرایط استفاده مناسب بکنند .
نگارنده کتاب حاضر با توجه به سوابق چند ساله خود در امر صنعت و مشاوره ی شرکت ها ، سعی نموده کتابی جامع در زمینه ی راه اندازی و مدیریت کسب و کار، تهیه و تنظیم نماید که در ضمن انطباق با سر فصل های درس کارآفرینی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری ، مرجع مناسبی باشد برای مدیریان، صاحبان کار و حرفه و تمامی افرادی که در صدد راه اندازی کسب و کار جدیدی هستند.

کتاب حاضر با توجه به عنوان کتاب از سه بخش تشکیل گردیده که در بخش اول طی سه فصل کلیات و مفاهیم کارآفرینی بیان گردیده است . در بخش دوم کتاب ، ایجاد یک کسب و کار مطرح شده است و روند ایجاد آن از ایده پردازی تا تاسیس یک شرکت طی شش فصل توضیح داده شده است . در بخش سوم بقا و رشد یک کسب و کار طی سه فصل بیان گردیده است .


تعداد صفحه: 451   نوبت چاپ: 1    
قطع: وزیری نویسنده: محمد حسن شهشهانی
 

ورود اعضا (اعضایی که دارای رمز هستند)

پست الکترونیک

رمز
   

ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام کنید  (چرا ثبت نام کنیم؟)

رمز خود را فراموش کرده اید؟ دریافت رمز

 

 

ورود مشتریان سابق (که هنوز رمز دریافت نکرده اند)

اگر قبلاً بدون دریافت ثبت نام و فقط با وارد نمودن email، خرید کرده اید، email خود را وارد کنید :

 

 

 خرید تلفنی این محصول

 

 

 


 

 
مدیریت سازمان های آینده

مدیریت سازمان های آینده

قيمت فروش: 50,000 ريال

 
فکر بکر برای خلاقیت و ابتکار مدیران

فکر بکر برای خلاقیت و ابتکار مدیران

قيمت فروش: 38,000 ريال

 
تفکر خلاق

تفکر خلاق

قيمت فروش: 19,000 ريال

 
هنر نو آوری

هنر نو آوری

قيمت فروش: 95,000 ريال

 
سرگذشت شگفت انگیز گوگل

سرگذشت شگفت انگیز گوگل

قيمت فروش: 95,000 ريال

 
 

 


 

  كساني كه كالاي مورد مشاهده شما را از اين فروشگاه خريداري كرده اند‏، اين محصولات را نيز سفارش داده اند.
رازهایی درباره زنان

رازهایی درباره زنان

قيمت فروش : 129,000 ريال

 
کلید Power Point

کلید Power Point

قيمت فروش : 12,000 ريال

 
سررشته زندگی خود را به دست گیرید

سررشته زندگی خود را به دست گیرید

قيمت فروش : 90,000 ريال

 
روانشناسی تنبلی

روانشناسی تنبلی

قيمت فروش : 80,000 ريال

 
باز هم مثبت درمانی

باز هم مثبت درمانی

قيمت فروش : 29,000 ريال

 
آئین روابط موثر

آئین روابط موثر

قيمت فروش : 19,000 ريال

 
به سوی کامیابی 5

به سوی کامیابی 5

قيمت فروش : 55,000 ريال

 
به سوی کامیابی 3

به سوی کامیابی 3

قيمت فروش : 100,000 ريال

 
100 کلید موفقیت در کار

100 کلید موفقیت در کار

قيمت فروش : 49,000 ريال

 
عصبیت و رشد آدمی

عصبیت و رشد آدمی

قيمت فروش : 100,000 ريال

 
سفر زندگی

سفر زندگی

قيمت فروش : 38,000 ريال

 
چگونه راه سعادت را یافتم

چگونه راه سعادت را یافتم

قيمت فروش : 30,000 ريال

 
 

 
   
   

 

فروشگاه الکترونیک ایفه - تلفن :   22890600 - 021  (5 خط)     |     22856300 - 021     پست الکترونیک :   info@efeh.com   نمایشگاه

 

8434